Organizarea acestui eveniment poate fi posibilă doar dacă atât noi, echipa organizatoare, cât şi tu, în calitate de ciclist, respectăm normele necesare pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-COV2.

În vederea respectării ANEXA nr. 2: REGULAMENT privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, la Ordinul nr. 667/2020, prezentul set de măsuri devine anexă a regulamentului Royal Race Câmpina 2020.

Fiecare ciclist, voluntar şi persoană din echipa de organizare se obligă să respecte şi să pună în aplicare următoarele reguli sanitare în timpul participării la competiţia Royal Race Câmpina:

1. Distribuirea kiturilor de participare se va face în mai multe locaţii şi zile diferite pentru a putea fi evitată o adunare care ar putea pune în pericol sănătatea unui partipant sau persoana organizatoare. La momentul ridicării kitului de participare, ciclistul este obligat să poarte mască de protecţie, acest lucru aplicându-se şi în cazul voluntarilor responsabili de această acţiune.
2. Obiectele adăugate în kitul de participare vor fi dezinfectate prin utilizarea unei lămpi UVC şi prin utilizarea unor dezinfectanţi, ori prin depozitarea acestora în pungi pe un număr de zile mai mare decât durata medie de rezistentă a virusului SARS-COV2 pe suprafaţele respective.
3. În zona de start/finish este obligatorie purtarea măştii. Masca va fi adăugată în kitul de participare de către organizatori. În momentul consumului de alimente sau lichide în zona de start/finish, lucru care necesita înlăturarea măştii pe o perioadă limitată, distanţa socială de 1,5 m trebuie respectată.
4. Toate regulile de măsurile de protecţie impuse trebuie respectate şi în timpul deplasării spre competiţie, cât şi în zona parcărilor.
5. Toţi membrii organizatori, cât şi voluntarii vor purta masca pe tot parcusul competiţiei. De asemenea, persoanele care sunt responsabile de puncte precum, distribuire kituri, puncte de alimentare; vor purta şi mănuşi de protecţie şi se vor dezinfecta pe mâini des.
6. În dimineaţa competiţiei, toţi cei prezenţi vor trece printr-un triaj epidemiologic. Toate persoanele vor fi termoscanate, iar oamenii care au o temperatură mai mare de 37,4 se raportează către medicul coordonator al competiţiei în vederea izolării cazului suspect, cu anunţarea imediată a direcţiei de sănătate publică şi a celorlalte autorităţi competente. Parte din triajul epidemiologic este şi semnarea sau predarea declaraţiei pe propria răspundere cu prezentarea istoricului medical recent. Persoanele care au trecut prin triajul epidemiologic vor fi trecute pe o listă pentru a facilita desfăşurarea unei eventuale anchete epidemiologice.
7. Participanţii sunt rugaţi să nu vină însoţiţi de susţinători. Conform reglementărilor actuale, evenimentele sportive nu se pot desfăşura cu spectatori.
8. Eliminarea salivei în zona de start/finish, pe traseu, în zona parcărilor sau în orice altă zona comună este interzisă. Această acţiune putând favoriza răspândirea virusului.
9.Asigurăm pentru toţi participanţii dispensoare de igienizare a mâinilor cu produse biocide avizate/autorizate la intrarea în spaţiul destinat evenimentului, în punctele de alimentare/hidratare, în zona de start/finish, în zona de ridicare kit-uri.
10. Startul se va da în grupuri de maxim 10 persoane, cu o diferenţa de timp de 15 secunde între grupuri.
11. După trecerea liniei de finish, voluntarii noștri (care poartă măști și mănuși de protecție), înmânează alergătorilor măști și le oferă medaliile de finisheri.
12. Premierea se va face tot cu respectarea normelor. Distanţarea socială şi purtarea măsţilor este obligatorie pentru toate persoanele prezente. Podiumul este amenajat astfel încât să fie păstrată distanţa.
13. Apa de la punctele de hidratare este oferită în pet-uri sigilate de 0,5l. Alimentele pe care le oferim la punctele de pe traseu sunt și ele vidate și oferite individual.
14. La toate punctele de alimentare / hidratare de pe traseu, precum și la centrul de concurs, dar punem la dispoziția participanților și membrilor echipei de organizare dezinfectanți și containere pentru deșeuri (măști și mănuși folosite, etc).
15. În punctele de alimentare delimităm o zonă de aproximativ 20m în jurul standului, zonă în care e interzisă eliminarea salivei și clătirea cu apă a oricărei părți din corp.
16.Afișăm la loc vizibil, în toate spaţiile folosite de competitori, postere informative privind regulile de igienă a mâinilor, igienă respiratorie, practicarea responsabilităţii sociale prin distanţarea fizică şi monitorizarea propriei stări de sănătate.
17. E obligatoriu ca participanţii să respecte regulile de igienă (folosesc batista de unică folosinţă în caz de tuse sau strănut, evită schimbul de echipament sportiv, săpun, sticle cu apă şi alte articole personale cu alți competitori, evită contactului fizic (strângeri de mână, îmbrăţişări).
18. Participanții se obligă să dezinfecteze hainele (echipamentul purtat în cadrul evenimentului) de indată ce ajung acasă. Recomandăm ca participantii să dețină un schimb de haine (cel puțin tricoul), astfel încât hainele purtate în cadrul evenimentului sportiv să fie date jos cât mai repede. Hainele purtate sunt depozitate într-o pungă închisă, primită în kit, iar după schimbarea hainelor participantul se dezinfectează pe mâini.
19. Toţi reprezentanţii presei care asistă la competiţie trebuie să declare că sunt de acord să respecte normele de igienă, să se supună triajului epidemiologic în doi pași şi să respecte distanţa fizică de cel puţin 1.5 m față de celelalte persoane prezente.
20. Procedura în eventualitatea depistării unui caz suspect de COVID-19
Organizatorul amenajează un spaţiu de izolare pentru cel puţin o persoană cu simptomatologie COVID-19, care să fie bine ventilată, să nu comunice cu alte incinte sau spaţii definite; utilitatea este aceea de a izola de persoanele prezente la competiţie orice persoană care prezintă simptome până la un consult de specialitate/testare/evacuare. Responsabilul sanitar anunţă imediat eventualul caz suspect către personalul medical aflat la locul competiţiei şi informează obligatoriu direcţia de sănătate publică locală si serviciul de urgenţe 112. Această încăpere este folosită doar pentru o astfel de situaţie.
21. Proceduri în eventualitatea apariţiei unui focar de infecţie pe perioada competiţiei
Organizatorii competiţiei întrerup competiţia în cazul în care descoperă cel puţin un caz de infecţie, până la finalizarea anchetei epidemiologice.
22. Ne rezervăm dreptul de a descalifica orice concurent care nu respectă măsurile sanitare sau utilizează limbaj inadecvat, ironic ș.a.m.d. față de voluntari.