Aceste declaraţii fac parte din protocolul de înscriere al participantului. 
Ele pot fi predate la momentul ridicării kitului de participare conform programului ce o să fie dispus pe site  înainte de competiţie.

Declarația pe propria răspundere se completează de către părinte sau tutorele legal pentru a își asuma responsabilitatea pentru minorul înscris.

Se completează de catre fiecare participant după citirea întregului regulament şi după înscrierea în competiţie.