Aceste declaraţii fac parte din protocolul de înscriere al participantului. 
Ele pot fi predate la momentul ridicării kitului de participare conform programului ce o să fie dispus pe site  înainte de competiţie.

Declarația pe propria răspundere se completează de către părinte sau tutorele legal pentru a își asuma responsabilitatea pentru minorul înscris.

Se completează de catre fiecare participant după citirea întregului regulament şi după înscrierea în competiţie.

Declaraţia aceasta se completează de un părinte sau un tutore legal al minorului particpant şi conţine istoricul medical recent şi regulamentul de prevenţie SARS-COV2

Declaraţia se completează de fiecare participant major şi conţine istoricul medical recent al ciclistului şi regulamentul de prevenţie SARS-COV2