Aceste declaraţii fac parte din protocolul de înscriere al participantului. 
Ele pot fi predate la momentul ridicării kitului de participare conform programului ce o să fie dispus pe site  înainte de competiţie.

Declaratia pe propria raspundere se completeaza de catre parinte sau tutorele legal pentru a isi asuma responsabilitatea pentru minorul inscris.

Se completează de catre fiecare participant dupa citirea întregului regulament şi după înscrierea în competiţie.

Declaraţia aceasta se completează de un părinte sau un tutore legal al minorului particpant şi conţine istoricul medical recent şi regulamentul de prevenţie SARS-COV2

Declaraţia se completează de fiecare participant major şi conţine istoricul medical recent al ciclistului şi regulamentul de prevenţie SARS-COV2